Våra tjänster

Vi på GW Ventilation vill att du som kund ska känna dig trygg. Därför lämnar vi garanti på alla arbeten vi utför.

Energieffektivisering

Fastigheter kan göra stora energibesparingar utan att genomföra omfattade renoveringar av ventilationen i fastigheten.
Vi kan energieffektivisera din fastighet genom att utföra fläkt-, filterbyten och aggregatsrenoveringar eller genomföra lokalanpassningar och mindre ombyggnationer. Vi utför utredningar av inomhusklimatet för att kunna genomföra förändringar som passar just din fastighet. Vi genomför även radonåtgärder.
Vi har exempelvis hjälpt fastighetsägare med att sänka radonvärdet i lägenheter genom att hjälpa dem att uppgradera deras ventilationssystem.

Rengöring

Ventilationssystem som inte rengörs bidrar till att fläktsystemet får jobba hårdare vilket innebär att energiförbrukningen ökar, luftflödet blir mindre och systemet slits ut snabbare. Att rengöra och underhålla ventilationssystemet är även viktiga åtgärder för att få ren luft i rätt mängd ut ifrån systemet och in i lokalerna. Vi utför ventilationsrengöring i fastigheter med självdrag, från luft eller FTX. Vi hjälper hyres- och bostadsrättsföreningar, skolor, äldreboenden, kontor och kommersiella fastigheter att hålla rent i ventilationssystemet för bästa möjliga inomhusklimat. Vi rengör ventiler på lägenhetsnivå, samlingskanaler på exempelvis vindar, men också aggregat och takfläktar.

Injustering

Det som kallas injustering görs antingen som ett resultat av en OVK eller vid nyinstallation av ett aggregat. Genom injustering av ventilationsaggregat kontrollerar vi balansen mellan till- och frånluft för att säkerställa att luften hamnar på rätt ställe. Det finns projekterade luftflöden för en byggnad för att de som vistas i den ska trivas och må bra. Genom att göra injusteringar av ventilationssystemet ser vi till att de projekterade luftflödena efterlevs. Vi genomför även energideklaration för att ge fastighetsägare och andra intressenter en uppfattning om hur mycket energi en fastighet använder.

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

Vi har behörighet att utföra den lagstadgade ventilationskontrollen, en så kallad OVK, där vi kontrollerar statusen på anläggningen och ser över byggnadens ventilation. Fastighetsägaren får en uppfattning gällande balansen på luftflödena och dokumentationen av den. Om systemet är smutsigt eller trasigt informeras fastighetsägaren. OVK kan på så sätt liknas med en bilbesiktning, där ventilationssystemet genomgår en undersökning för att se så att allt fungerar som det ska. Enligt lag ska fastighetsägare genomföra OVK var tredje eller sjätte år – beroende på vad lokalerna används till.

Service

Ventilationen i en fastighet måste fungera, och det är vårt jobb att se till att det gör det. Vi utför alltifrån reparationer, filterbyten, service på aggregat till rondering och periodiskt underhåll.
Genom att underhålla ventilationssystemen minskar risken för att större problem uppstår och livstiden på system förlängs.

Ventilationsentreprenad

Ju tidigare du kopplar in oss och vår kunskap kring ventilationsklimatet i din fastighet, desto bättre. Vi kan från början tillföra tänk kring energibesparing och miljö, samt vilken installationslösning som passar fastigheten bäst. Via total ventilationsentreprenad kommer finnas där som en samarbetspartner genom hela processen, från projektering, produktion, driftsättning till injustering och underhåll. Vi vill vara med och skapa ventilationsklimatet i din fastighet från första början, då vet vi att slutresultatet blir så bra det bara kan.

Rotavdrag

Som privatperson har du rätt till ROT-avdrag. Till rotarbeten räknas reparationer och underhåll samt om- och tillbyggnader. Dessa arbeten ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i anslutning till en bostad som du äger och som kan bebos. Läs mer på www.skatteverket.se

Plåt & Ventföretagen

Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom byggplåtslageri, ventilation samt stål och lättbyggnad där GW Ventilation har medlemskap.
Organisationen stöttar sina medlemmar med arbetsgivarfrågor, tvister och avtalsfrågor, men de arbetar också för att bidra till utveckling och återväxt inom branschen.

Jag vill ha en offert

Är du i behov av hjälp med ventilation. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för offert.